باشگاه هیپنوتیزم

هیپنوتیزم - آموزش هیپنوتیزم - آموزش عملی تله کینزی - درمان اعتیاد . لکنت زبان . چاقی و لاغری . افسردگی و اضطراب شدید . ترسهای بیمارگونه . برنامه ریزی ذهنی . برگزاری کارگاه های روانشناسی با موضوعات مختلف

 
چهره افراد بعد از درمان افسردگی

قبل و بعد از درمان افسردگی...

 

قبل و بعد از درمان افسردگی...

قبل و بعد از درمان افسردگی...

قبل و بعد از درمان افسردگی...

قبل و بعد از درمان افسردگی...

 

چهره خانمی بعد از 2 سال تحمل افسردگی....