باشگاه هیپنوتیزم

هیپنوتیزم - آموزش هیپنوتیزم - آموزش عملی تله کینزی - درمان اعتیاد . لکنت زبان . چاقی و لاغری . افسردگی و اضطراب شدید . ترسهای بیمارگونه . برنامه ریزی ذهنی . برگزاری کارگاه های روانشناسی با موضوعات مختلف

 
جلسات مشاوره در پایگاه بسیج آمنه / یوسف آباد ملارد

جلسات مشاوره در پایگاه بسیج آمنه / یوسف آباد ملارد