باشگاه هیپنوتیزم

هیپنوتیزم - آموزش هیپنوتیزم - آموزش عملی تله کینزی - درمان اعتیاد . لکنت زبان . چاقی و لاغری . افسردگی و اضطراب شدید . ترسهای بیمارگونه . برنامه ریزی ذهنی . برگزاری کارگاه های روانشناسی با موضوعات مختلف

 
نگاه نکنید هیپنوتیزم می شوید... !

تصویر را در کامپیوتر خود ذخیره کنید .

به مرکز تصویر خوب دقت کنید به مدت چند دقیقه

 فکر شما متمرکز و حالتی از هیپنوز سبک خواهید داشت!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر فوق را بعد از ذخیره با ابزار زوم عقب و جلو ببرید.