روز مبارزه با مواد مخدر سال 1392 / نمایشگاه و راهپیمایی عمومی

روز مبارزه با مواد مخدر سال 1392 / نمایشگاه و راهپیمایی عمومی

و امحاء بیش از 1500 کیلو مواد مخدر در کوه عظیمیه

محل نمایشگاه جنب میدان طالقانی کرج

و راهپیمایی از میدان طالقانی تا کوه عظیمیه و محل امحاء مواد...

و حضور رئیس موسسه طلوع اریکه مهر در نمایشگاه : محمد منصوریان

و اعضای موسسه

 

  

 

 

 

 

 

 

 


/ 0 نظر / 65 بازدید