نگاه نکنید هیپنوتیزم می شوید... !

تصویر را در کامپیوتر خود ذخیره کنید .

به مرکز تصویر خوب دقت کنید به مدت چند دقیقه

 فکر شما متمرکز و حالتی از هیپنوز سبک خواهید داشت!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر فوق را بعد از ذخیره با ابزار زوم عقب و جلو ببرید.

/ 0 نظر / 33 بازدید